• Czy warto iść do psychologa?

  W życiu bywają takie sytuacje, z którymi nie zawsze potrafimy poradzić sobie sami. Warto wtedy udać się do psychologa. Specjalista ten wysłucha nas jako osoba bezstronna i w sposób fachowy zdiagnozuje problem. Dodatkowo dobierze odpowiednie metody i środki, które skutecznie wyleczą nas z...

 • Różne typy zaburzeń osobowości

  Osoby chore psychicznie charakteryzuje aspołeczność,  trudności z tożsamością oraz w codziennych czynnościach i relacjach z otoczeniem. Rozróżnia się kilka typów zaburzeń osobowości. Osobowość zależna, osobowość paranoiczna, osobowość schizoidalna to tylko niektóre...

 • Jak namówić bliską osobę na wizytę u psychiatry?

  Zauważyłeś u bliskiej Ci osobie niepokojące objawy tj. napady lękowe, apatię, niechęć do jakiejkolwiek aktywności? Zaburzenia psychiczne powszechnie uznawane są za wstydliwy, dlatego wiele osób ukrywa przed otoczeniem swoje problemy. Osoby, które zauważą, że coś złego dzieje się z...

 • Choroba psychiczna a wsparcie rodziny

  Coraz częściej słyszymy o różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia czy depresja. Na choroby te mogą zapaść osoby w rożnym wieku, a gdy dotknie ona któregoś z członków rodziny, nie pozostaje to bez wpływu na nią całą. W tym przypadku ważne jest wsparcie...

 
 
 • Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.

 • Każdy z nas zaz­nał w życiu naj­większych ra­dości wte­dy, kiedy nic ich nie zapowiadało.

 • Za­miast porówny­wać się z in­ny­mi, zacznij do­ceniać sa­mego siebie.